JLA Data

Angling for insight in the sea of data

 1. Nejvíce zemědělská obec v Česku

  podle Global Land Cover datasetu z projektu Copernicus

 2. Kdy si říct o peníze?

  mzdová inflace jako geometrická posloupnost technikami jazyka R

 3. Burza a bitcoin

  korelace vývoje v čase technikami jazyka R

 4. Modelování COVID-19

  jak složité je přijít s matematickým modelem?

 5. Cesta do banky

  je zajímavější pracovat v centru, nebo na periferii?

 6. Package CZSO

  přímá cesta z našeho ČSÚ do vašeho erka

 7. Koronavirus a exponenciála

  několik poznatků k šíření nákazy COVID-19

 8. RStudio Conference 2020

  zápisky a postřehy z cesty do San Francisca

 9. Erko a databáze

  proč a jak se připojit z erka k relační databázi?

 10. Generátor interaktivních map

  z excelu do html s využitím leaflet.js