Česká policie nedávno zveřejnila formou otevřených dat Mapu kriminality. Podstatné přitom je, že neuvolnila toliko mapovou aplikaci, ale současně také podkladová data ve strojově čitelném formátu. To dává příležitost k vlastnímu zpracování výstupů, například s využitím technik statistického programovacího jazyka R. Což jsem učinil.

Zaměřil jsem se přitom na hledání odpovědi na otázku “kde se v Čechách nejvíce krade?”.

Databáze z mapy kriminality má historii deset let, ale já se zaměřil na poslední tři roky (od prvního května 2019 do posledního května 2022). Za tu dobu se událo 89 800 krádeží.

Rozpadnu-li si území Česka do šestiúhelníků o ploše 125 kilometrů čtverečných (kterých je 720) a vynesu-li do takto získané mapy součty krádeží, tak dostanu takovouto mapku:

Vidím, že se krade nejvíce v Praze. A to dokonce tak, že abych dosáhl v mapce nějakého odlišení v barevné škále, tak jsem musel trochu podvádět – a na hodnoty uplatnit logaritmickou transformaci. Jinak bych měl temně červenou Prahu v nudně zeleném moři zbytku světa.

Jsou však krádeže výhradně problémem pro Pražáky? Zaměřím-li se na specifický typ kradení, kterým je pytláctví a polní pych, dostanu mapku významně odlišnou.