About Me & Contact

After obtaining a degree in Accounting I started my career in Retail Financial Services, focusing on Sales Force management - activity management, sales force remuneration and reporting.

I supported some of the largest and most productive agent networks in the Czech Republic (ING, Česká pojišťovna, Provident Financial).

My work on analysing sales patterns, modelling scenarios of costs and performance and spatial analysis led me to R.

At present I work as a BI consultant, focusing both on technical implementation and data analysis and visualization.

The easiest way to reach me is by email: jindra@jla-data.net
In addition my phone number is: +420 724 464 251

O mě & kontakt

Po absolvování studia účetnictví na VŠE jsem pracoval v oblasti řízení prodeje finančních služeb - věnoval jsem se měření a řízení aktivit, odměňování prodejních sítí a reportingu.

Podporoval jsem jedny z největších a nejproduktivnějších obchodních sítí v oboru (ING, Česká pojišťovna, Provident Financial).

Práce na analýzách obchodních výsledků, modelování scénářů výkonů a nákladů a prostorová analýza mě přivedla k erku.

V současnosti pracuji jako konzultant BI, kdy se věnuji jak čistě technickým otázkám, tak analýze a vizualizaci dat.

Nejsnazší způsob jak mě kontaktovat je emailem: jindra@jla-data.net
Případně též telefonicky: +420 724 464 251