About Me & Contact

After obtaining a degree in Accounting I started my career in Retail Financial Services, focusing on Sales Force management – activity management, sales force remuneration and reporting.

My work on analyzing sales patterns, modeling scenarios of costs & performance and spatial analysis led me to R.

At present I work as a consultant, focusing both on technical implementation and data analysis and visualization.

I am always on lookout for new projects and analytical challenges.

The easiest way to reach me is by email: jindra@jla-data.net
In addition my phone number is: +420 724 464 251

O mě & kontakt

Po absolvování studia účetnictví na VŠE jsem pracoval v oblasti řízení prodeje finančních služeb – věnoval jsem se měření a řízení aktivit, odměňování prodejních sítí a reportingu.

Podporoval jsem jedny z největších a nejproduktivnějších obchodních sítí v oboru (ING, Česká pojišťovna, Provident Financial).

Práce na analýzách obchodních výsledků, modelování scénářů výkonů a nákladů a prostorová analýza mě přivedla k erku.

V současnosti pracuji jako konzultant BI, kdy se věnuji jak čistě technickým otázkám, tak analýze a vizualizaci dat. Na své alma mater vyučuji kurz 4EK418 Mapy, geodata a prostorová ekonometrie v R.

Jsem stále otevřený novým výzvám, a uvítám příležitost k diskuzi jak podpořit váš obchod.

Nejsnazší způsob jak mě kontaktovat je emailem: jindra@jla-data.net
Případně též telefonicky: +420 724 464 251