Instalace

Rozhodli jste se pracovat v erku; gratuluji! Vaším prvním krokem budou logicky instalace. Instalace v množném čísle, protože musí proběhnout minimálně dvě: samotné erko (běží na pozadí, případně příkazové řádce) a vývojové prostředí (IDE) pro vlastní práci.

K tomu je třeba přidat instalaci rozšiřujících packagí a podpůrných programů.

Instalace erka jako jazyka

Erko jako jazyk na svém prostředí nainstalujete ze stránek https://cran.rstudio.com/index.html – ale takto holá instalace je v praxi použitelná jen ve zcela výjimečných případech.

Reálně budete potřebovat vývojové prostředí – IDE. Není to dogma, ale doporučuji RStudio.

Instalace RStudia jako vývojového prostředí

RStudio je de-facto standardem pro erkové IDE; nainstalujete jej ze stránek https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/#download.

Instalace doplňujících packagí

Rozšiřující balíček nainstalujete v rámci erka příkazem install.packages() kde argumentem je jméno package.

Packagí je v erku mnoho (fun fact: aktuální počet dostupných balíčků zjistíte na příkazové řádce pomocí nrow(available.packages()) – je to hodně přes deset tisíc).

Pro svojí práci z nich budete potřebovat zlomek – “jen” desítky až stovky balíčků.

Balíčky potřebné pro tento kurz nainstalujete spuštěním následujícího kódu (v této fázi mu není třeba rozumět, stačí zkopírovat a spustit):

# toto potřebuju:
required <- c("installr", "tidyverse", "curl", "readxl", "DBI", "RPostgreSQL", 
       "stringi", "dbplyr", "lubridate", "scales", "sf", "RCzechia")
# toto mám:
installed <- installed.packages()[, 1]

# a tedy rozdíl stahnu z CRANu...
install.packages(setdiff(required, installed))

Je normální, že stažení těchto packagí vyvolá stažení dalších packagí (a tak dál). Rovněž je normální, že stažení a instalace chvíli potrvá.

Instalace podpůrných programů

Základní podpůrný program pro RStudio je verzovací systém Git.

S Gitem získáte možnost ukládat erkové skripty do verzovacího repozitáře, jako je třeba GitHub. Pokud jste na Windows, a máte nainstalovanou package installr (viz. bod výše) tak pro instalaci Gitu stačí příkaz installr::install.git(), který vyřeší ostatní. Na Unixovém prostředí installr nefunguje, ale pro uživatele Unixu by instalace Gitu neměla být zásadní problém.

RStudio nastavení

Možností nastavení v RStudiu je mnoho; dostanete se k nim volnou Tools / Global Options.

Pro většinu nastavení platí, že defaultní hodnoty jsou dobrou volbou. Výjimku představuje ukládání prostředí. Důrazně doporučuji nikdy neukládat, ani automaticky neobnovovat, prostředí (Workspace) ani historii (History). To znamená nastavit ukládání workspace na Never a odškrtnout všechny chlívečky ve Workspace a History sekci.

Global Settings

Pokud používáte aktuální verzi RStudia, což rozhodně doporučuji, tak pro uplatnění doporučených nastavení stačí zkopírovat a spustit tento skript:

Takto zajistíte, že při startu a restartu erka budete začínat se zcela čistou pamětí, a občas budete moci “setřít tabuli” tím, že provedete restart erka na pozadí (volba Session / Restart R).

Dobrovolné, ale za mě doporučené, nastavení je úprava fontů z defaultu na Fira Code – Fira Code v sobě má programátorské ligatury, takže některé v erku používané operátory spojuje jedním znakem místo dvou – znamená to například, že na obrazovce uvidíte <- místo znaků < a - vedle sebe. Není to povinné, ale pracuje se tak líp.

Nastavení fontu je pod Tools / Global Options / sekce Appearance (kyblík s barvou) a Fira Code je třeba před použitím nainstalovat podle instrukcí https://github.com/tonsky/FiraCode/wiki.

RStudio projekty

Erkové skripty můžete spouštět obecně kdekoliv. To ale není recept na pořádek. RStudio proto nastavuje koncept “projektů” jako uzavřených celků s určitým cílem. Projekt tvoří skripty, podkladová data a dokumentace, které spolu “bydlí” v jednom adresáři a mají společné nastavení v souboru s koncovkou *.Rproj.

Pro lepší uspořádání projektů doporučuji jejich členění do podadresářů. Není to povinné, ale orientaci to pomáhá. Doporučuji podadresáře:

 • code pro skripty
 • data pro pracovní data (měněná během výpočtů)
 • data-raw pro zdrojová data (jen pro čtení)
 • img pro vygenerované obrázky

Nový projekt vytvoříte buď volbou File / New project…, případně kliknutím na ikonku erka v šestiúhelníku na horní liště.

Create Project

Jako odměnu vám nabízím k vyklonování projekt R4SU = R for Spreadsheet Users / kurs erka pro uživatele tabulek.

Získáte ho tak, že při tvorbě nového projektu jako zdroj zvolte Version Control / Git a coby cestu k repozitáři zadáte https://github.com/jlacko/R4SU.git. Získáte tak na svém počítači aktuální kopii všech školicích materiálů.

Další čtení / reference