V lednu 2020 jsem se na pozvání RStudio Inc. zúčastnil jejich konference v San Franciscu. Rád bych se s vámi podělil o několik zážitků z této cesty.

Záminkou pro mojí výpravu na konferenci byla pomoc při pořádání doprovodných workshopů; výměnou za ní mi RStudio poskytlo podporu, bez které bych si výlet sám dovolit nemohl.

Konferenci jsem proto zahájil dvoudenním workshopem na téma Modern Geospatial Data Analysis with R, který vedl Zev Ross, a já spolu s dalšími čtyřmi kolegy jsme mu “kryli záda” z pozice asistentů.

Náš workshop byl jedním z celkem 18, které RStudio před vlastní konferencí pořádalo, a byl spíše menší – obsadili jsme plánovanou kapacitu 65 účastníků. Pro srovnání: Applied Machine Learning Workshop s Maxem Kuhnem (autorem {caret}) měl 180 míst a byl rovněž plně obsazen.

Účastníci našeho workshopu byli především z řad akademie – studenti a profesoři – a vládního sektoru (organizace typu NOAA, US Army Corps of Engineers či DHS).

V případě zájmu jsou slajdy k dispozici na stránkách ZevRoss Spatial Analysis.

Workshopů se celkem zúčastnilo kolem 1500 lidí, a probíhaly v pondělí a úterý; v úterý večer po nich následovala uvítací party spojená s poster session.

Vlastní konference začala ve středu 29. ledna, a zahájil jí Chief Data Scientist RStudia, Hadley Wickham.

Ten nás uvítal, a hned v začátku potvrdil rostoucí dynamiku zájmu o konferenci (a tedy nepřímo zájmu o RStudio a R obecně). Letošní konference byla zatím největší, s celkem 2242 účastníky.

Po uvítání následovala první keynote, kterou měl JJ Allaire (zakladatel RStudia), a ve které představil transformaci RStudia z Inc. na PBC. – Delaware Public Benefit Corporation.

Tedy na typ společnosti, která má kromě maximalizace zisku pro akcionáře současně usilovat i o naplnění konkrétních veřejně prospěšných cílů.

Jedná se o specificky americký typ společnosti, který je reakcí na vnímané neduhy současného kapitalismu; ze společností známých v našich krajích mají tuto právní formu Ben & Jerry’s a Patagonia.

Pro mě osobně to velkou změnu nepředstavuje, ale pro řadu účastníků šlo o největší zprávu konference a o potvrzení závazku RStudia vůči Open Source komunitě a neziskovému sektoru obecně. Inu.

Po keynote jsme se rozdělili do 4 tracků v samostatných místnostech. Nebylo v lidských silách zvládnout všechny, a tak jsem se snažil si namixovat kombinaci; populární směry byly:

  • vzdělávání a komunita kolem R
  • vizualizace a komunikace (takže {ggplot2} a přátelé)
  • programování a optimalizace (včetně deep learningu, {keras} a konektorů do Tensorflow)
  • zkušenosti ze světa praxe (tzv. industry, v Americe kladená do opozice vůči světu academy)

Večer mezi dvěma hlavními konferenčními dny byl věnován návštěvě California Academy of Sciences – bylo to trochu jako si dávat pivo v Národním muzeu. Včetně kostry velryby.

Druhý den konference odstartovala Jenny Bryan svým příspěvkem o řešení (a předcházení) chyb v erku trefně pojmenovaným object of type ‘closure’ is not subsettable (kdo se nad touto hláškou nerozzuřil do běla, ten je na těchto stránkách nejspíše omylem :)

Zaujalo mě, jak zmírnila drsný DevOps přístup “treat your servers like livestock, not pets” ze zvířat na květinky – přitom beze změny vyznění.

Pravdu má kód, kód je v gitu, a sessiony je třeba chápat jako spotřební materiál; rm(ls=list()) na začátku skriptu nestačí pro vyčištění prostředí. Dělat si z prostředí mazlíčka je cesta do pekel, a ne k opakovatelnosti výpočtu.

Velkou odezvu v programátorském tracku vzbudila série přednášek o paralelizaci erkového kódu – {future} a přátelé – a příspěvek Gordona Shotwella o technickém dluhu; srovnání řešení technického dluhu s přístupem Marie Kondo k úklidu (…take your code, thank it – and let it go!) vzbudila řadu úsměvů, ale také zamyšlení.

Ve vizualizačně komunikačním tracku vzbudila ohlas přednáška Miriah Meyer o tvorbě přesvědčivých vizualizací pro vědu i praxi.

Druhý hlavní den, a tím i celou konferenci, završilo živé natáčení jubilejní sté epizody podcastu Not So Standard Deviations přímo na konferenčním pódiu.

Osobně nejsem vyznavačem podcastů v oblasti datové vědy (jsem muž bez fantazie, abych datům či kódu rozuměl tak je potřebuju vidět, ne slyšet) ale Hillary Parker s Rogerem Pengem jsou ve své kategorii považováni za těžkou váhu. Takže prý dobrý…

Tím se program konference definitivně uzavřel; pro zájemce o jednotlivé přednášky může být zajímavý GitHub projekt Emila Hvitfeldta, ve kterém sbírá slajdy a zdrojáky z konference: https://github.com/EmilHvitfeldt/RStudioConf2020Slides.

Videonahrávky příspěvků z konference (bohužel nikoliv z workshopů) budou v brzké době zveřejněny na https://resources.rstudio.com/rstudio-conf-2020 – v tuto chvíli se mocně finišuje post produkce.

A protože do SF nelétám za cizí peníze každý den, tak jsem si pobyt ještě o několik dní prodloužil, a prohlédnul si místní pamětihodnosti: velký červený most, Chinatown ve kterém se děly Velké trable v malé Číně a Operu do které vzal Richard Gere Julii Roberts na představení La Traviatty.