V rámci soutěže Otevíráme společně data byla letos vyhlášena kategorie Smart Prague, otevřená pro aplikace, ale i vizualizace a modely nad daty z datové platformy Golemio. Přišlo mi to jako zajímavý impulz k tomu se podívat na pražská data blíže.

Pro další zpracování jsem si lehký astmatik vybral téma polétavého prachu - částic učeně nazývaných PM₁₀. Jsou pro mě zajímavé jednak osobně, a druhak proto že pro tuto metriku jsou dobré data (všech 17 pražských měřicích stanic je reportuje).

Položil jsem si několik cílů:

  • připojit se na Golemio API a technicky vyřešit stažení dat
  • rozdělit plochu Prahy do dlaždic technikou Voronného polygonů
  • formou animace ukázat vývoj senzorických dat v čase a prostoru
  • a o tom všem podat denně zprávu

V jistém směru mě překvapilo zjištění, že příprava animace není reálná on-line - zabere kolem pěti minut strojového času. To se nezdá jako mnoho, ale pro interaktivní aplikaci to je zabiják.

Prozatím jsem to vyřešil tak, že tato stránka zůstává statická, a jednou v noci po půlnoci se prolinkované obrázky přepočítají na zdroji. Má zpráva tedy bude stejně aktuální, jako data na API.

Vtipné na tom je, že se nemohu přímo vyjadřovat k naměřeným hodnotám. Protože v čase, kdy píšu tyto řádky, ještě nejsou známy - a budou spočteny a odreportovány až později, strojem. Trošku schíza… :)

mapa Prahy

Na mapě Prahy jsou zeleně zobrazeny místa, na kterých se koncentrace polétavého prachu pod hranicí horní meze podle vyhlášky o vyhodnocování znečištění ovzduší.

Žlutá barva představuje tuto hranici, a na červených místech je hranice překročena.

animovaná časová osa

Na detailním vývoji měření na jednotlivých stanicích v čase je šedivě vyznačena hranice horní meze znečištění podle vyhlášky o měření a vyhodnocování (špatný), a červeně hodnota imisního limitu podle zákona o ochraně ovzduší (velký špatný).

Pro případ, že by animace byly sice líbivé, ale nepřehledné - což se může stát - tak na závěr shrnuju pozorování do jednoduché heatmapy.

heatmapa

Zdrojový kód za erkovým použitím API, zpracováním a vizualizací dat je - v duchu otevřeného software a otevřených dat - k dispozici na GitHubu.