Před časem jsem si udělal malý statistický průzkum na to, jak vypadají voliči Tomia Okamury. V něm jsem srovnával korelaci volebního výsledku strany SPD v okresu s celkem 20 statistickými veličinami, a hledal tu nejsilnější.

Na svůj článek jsem dostal vcelku pozitivní ohlas, a tak jsem se rozhodl zpracovaná data ještě jednou oprášit a hotnoty korelace propočítat na všechny parlamentní strany.

Využil jsem přitom toho, že Rko je skriptovací jazyk, a získat devět obdobných výsledků neznamená udělat stejnou práci devětkrát, ale “jenom” napsat jeden for cyklus, což je kódu na pár řádek (říkal jsem, že miluji Rko? :)

Připomenu své zpracované veličiny:

 • počet cizinců, vztažený k počtu obyvatel.
 • počet cizinců, kromě Slováků (kteří u nás nejsou tak úplně cizí), vztažený k počtu obyvatel
 • počet cizinců ze zemí mimo EU (ti “nejcizejší cizinci”), vztažený k počtu obyvatel
 • počet léčených diabetiků (jako míra zdravotního stresu), vztažený k počtu obyvatel
 • počet potratů na 100 narozených dětí (jako míra zdravotního a sociálního stresu)
 • počet vyplacných sociálních dávek, vztažený k počtu obyvatel
 • počet vyplacených příspěvků na bydlení, vztažený k počtu obyvatel
 • počet vyplacených přídavků na děti, vztažený k počtu obyvatel
 • celková hlášená kriminalita, vztažená k počtu obyvatel
 • počet nahlášených vloupání, vztažený k počtu obyvatel
 • podíl dětí (obyvatel věkové skupiny 0 - 14 let) z celkového počtu obyvatel
 • podíl důchodců (obyvatel věkové skupiny 65+) z celkového počtu obyvatel
 • počet obyvatel do okresu přistěhovalých, vztažený k počtu obyvatel
 • počet obyvatel z okresu vystěhovalých, vztažený k počtu obyvatel
 • celkové saldo migrace, vztažené k počtu obyvatel
 • procento obyvatel venkova (obcí do tří tisíc obyvatel)
 • procento obyvatel měst (obcí nad tři tisíce obyvatel)
 • procento celkové nezaměstnanosti
 • procento nezaměstnanosti mužů
 • procento nezaměstnanosti žen

Pro každou z devíti parlamentních stran jsem si našel veličinu, která má nejsilnější korelaci s volebním výsledkem. Uvažoval jsem přitom absolutní hodnotu korelačního koeficientu - nebylo pro mě důležité, jestli je úměra přímá (čím víc, tím víc) nebo nepřímá (čím víc, tím míň), ale hlavně aby byla silná.

parlamentní strana nejpodstatnější veličina korelační koeficient
topka stehovani_plus 0.730
ODS stehovani_plus 0.683
SPD davky_celkem 0.660
ANO davky_celkem 0.653
pirati cizinci_mimo_eu 0.630
lidovci stehovani_minus -0.609
socdem podil_14minus -0.445
komunisti potraty 0.439
STAN stehovani_saldo 0.324

Z tabulky vyvozuju že:

 • volební úspěch ODS a TOP 09 stojí a padá na migraci do regionu; migrace do regionu je přitom dobrá proxy pro regionální konjunkturu. Okresy, které jsou na tom dobře, a počet nově přistěhovalých obyvatel vzhledem k populaci je vysoký, volí tyto strany více, nežli okresy, které na tom jsou špatně a nikomu se tam stěhovávat nechce.
 • volební úspěch SPD a ANO závisí nejsilněji na počtu dávek na hlavu. V okresech, jejichž obyvatelé berou v průměru na člověka hodně sociálních dávek, je volební výsledek těchto stran lepší, nežli v okresech ve kterých se dávky moc nečerpají.
 • výsledek ČPS závisí nejsilněji na podílu cizinců mimo země EU z obyvatel; toto je zajímavé, protože cizinci nemají volební právo. Výsledek si překládám tak, že volební výsledek pirátů je tím lepší, čím více je daný okres podobnější Praze (volebním obvodu s nejvyšším podílem cizinců mimo EU).
 • výsledek KDU-ČSL opět souvisí s migrací, ale nepřímo: výsledek lidovců je tím lepší, čím méně se obyvatelé okresu odstěhovávají z okresu pryč. Jinými slovy se lidovcům nejvíce daří mezi lidmi, kteří sedí doma a nikam se nederou.
 • výsledek ČSSD nejsilněji závisí na podílu dětí z obyvatel okresu; opět se jedná o závislost nepřímou (čím méně, tím více). Je zajímavé, že pro volební úspěch sociálních demokratů není až tak podstatný vysoký podíl důchodců (což byla samostatně sledovaná veličina), jako to, aby v kraji nebyly děti.
 • KSČM to má hozené podobně jako sociální demokraté, jenom o něco drsněji. Komunistům se nejlépe daří v okresech, které mají vysoký podíl potratů ku živě narozeným dětem (… a divme se pak, že jim ubývají voliči).
 • výsledek Starostů ze sledovaných veličin nejsilněji souvisí se saldem migrace, ale jedná se ze všech parlamentních stran o korelaci nejslabší. Můj závěr tedy je, že pro starosty se mi nepodařilo najít silnou korelaci pro žádnou ze sledovaných veličin a jejich podpora závisí na něčem jiném (snad na kvalitě kandidátů, ale ve skutečnosti nevím).

Ještě zajímavější nežli tato tabulka je, že hodnotu korelace výsledků strany s dvaceti ekonomickými a sociálními ukazateli můžu použít jako souřadnice bodu ve dvacetirozměrném prostoru; a ze souřadnic si následně odečíst vzdálenost od pozice hnutí ANO, vítěze parlamentních voleb.

Získám tak míru voličské podobnosti parlamentní strany s hnutím Andreje Babiše, a podle ní si mohu sestavit pravděpodobnou vládní koalici - stačí přitom vycházet z předpokladu, že nejsnáze se bude Andreji Babišovi uzavírat spojenectví se stranami, jejichž voliči se nejvíce podobají jeho voličům.

Na základě statistické podobnosti voličského profilu parlamentních stran s vítězem voleb tedy očekávám vládní koalici ANO + SPD s podporou komunistů.
A k tomu soukromě dodávám, budiž nám dobré Nebe milostivo…