Server Stack Overflow provedl začátkem roku 2017 rozsáhlý průzkum mezi svými návštěvníky (vesměs vývojáři a studenty počítačového inženýrství).

Obsáhlý průzkum - obsahoval přes 150 otázek - byl zaměřen na dvě hlavní oblasti, které souvisí s obchodním modelem Stack Overflow:

  • uživatelům zdarma nabízí odpovědi na otázky v oblasti IT; tato část průzkumu byla o používaných technologiích, ale třeba i o tom jak “správně” vyslovit příponu gif (jestli tvrdě gif nebo měkce džif)
  • zadavatelům inzerce za peníze nabízí možnost oslovit uživatele s férovou nabídkou; tato část průzkumu byla o HR - spokojenosti s prací a kariérou, platu, kariérním zaměření a ochotě ke změnám

Z těchto dvou oblastí mě zaujaly výsledky sekce věnující se HR. Na nich totiž nejvíce vynikly rozdíly mezi účastníky z Česka oproti ostatním zemím.

Oficiální výsledky studie zahrnuly Českou republiku do souhrnné kategorie “zbytku Evropy”, ale protože Stack Overflow ke studii zveřejnil podkladová data, je s trochou snahy možné Čechy dohledat.

Celkem data obsahují odpovědi 51 392 uživatelů serveru Stack Overflow, přičemž 411 z nich uvedlo jako svoji zemi Českou Republiku (pro srovnání - nejvíce respondentů uvedlo Spojené státy, celkem 11 455; Slováků bylo 170 a Poláků 1 290). Češi tedy přestavují 0,8% z celkových odpovědí. Není to velký vzorek, ale pracovat se s tím dá.

Na základě dat jsem se rozhodl porovnat vybrané odpovědi vývojářů z Čech proti dvěma nejpočetnějším národům: Spojeným státům a Indii - tedy z našeho pohledu dalekým Západem a dalekým Východem.

Mezi českými účastníky průzkumu, stejně jako celosvětově, převažují profesionální vývojáři (67,4%, což není zásadní rozdíl oproti 72,5% v USA a 66,2% v Indii). V další analýze se budu věnovat pouze profesionálním vývojářům (problémy studentů IT jsou také zajímavé a také důležité, ale přeci jen jiné než profesionálů)

Čeští vývojáři se zdají být se svojí současnou prací spokojení - průměrné hodnocení 7,27 z 10 možných - a ve svém hodnocení spokojenosti se jen málo odlišují od vývojářů z USA s průměrem 7,23. Oproti tomu v Indii je spokojenost s prací výrazně menší - 6,23.

Když přihlédnu ke známému kulturnímu faktu, že standardní hodnocení situace v Americe je “It’s awesome!”, zatímco v Česku “No ujde to, no…” mi přijde, že čeští vývojáři jsou happy.

V hodnocení celkové kariéry jsou na tom Češi opět velmi podobně jako Američané - v průměru 7,4 z 10 možných - zatíco v USA je průměrné hodnocení 7,77. Stejně jako v hodnocení své současné pozice na tom jsou kariérně nejhůře s odstupem Indové - 6,78.

Je zajímavé, že v Česku je větší podíl vývojářů kteří jsou nadšení (hodnocení devět a deset) ze své současné pozice nežli z celkové kariéry. Z toho vyvozuji, že tito vývojáři jsou více spokojeni na své současné pozici nežli byli spokojeni na pozicích minulých - a tedy že změna, kterou provedli, pro ně byla k lepšímu.

Ze všech tří zemí je podle průzkumu v Česku nejmenší podíl vývojářů aktivně hledajících práci (4,33%, což je výrazně méně jak oproti 7,33% v USA či dokonce 15,7% v Indii).

Vzhledem k tomu, že 71,8% českých profesionálních vývojářů nebylo připraveno se vyjádřit ke svému platu, není vhodné z hodnocení vyvozovat hlubší závěry.

Snad jen ty, že v názoru na svůj plat (a ochotě jej sdílet) čeští vývojáři dramaticky nevybočují z celosvětového průměru.

Z hlediska formy zaměstnání je zajímavý podíl nezávislých konzultantů (lidově IČařů) - v Česku tvoří 21,3%, zatímco v Americe 6,45% (a v Indii prakticky stejně).

Tento rozdíl mě zaujal natolik, že jsem vytahnul podíl IČařů na profesinálních vývojářích z celého světa (pro zjednodušení jsem bral v potaz pouze ty země, ve kterých odpovědělo alespoň 50 profesionálních vývojářů). Česká republika se umístila na krásném druhém místě za Nigérií a těsně před Íránem.

Je to z mé strany spekulace, ale domnívám se, že vysoký podíl freelancerů / IČařů mezi našimi vývojáři podává zprávu spíše o stavu zdanění práce v České republice, nežli o podnikavosti našeho národa. Z odpovědí na HR otázky je vidět, že relativní síla na trhu práce je v tuto chvíli na straně nabídky, a čeští vývojáři si mohou vybrat formu spolupráce snáze než firmy; oproti vyspělým zemím mnohem raději volí IČo oproti pracovní smlouvě (nejspíše vědí proč).

Celkově mám ale ze stavu českých vývojářů dobrý pocit - minimálně účastníci průzkumu Stack Overflow se v Česku cítí srovnatelně dobře jako v Americe, zemi neomezených možností, a příležitostí na trhu práce mají dokonce více nežli jejich Američtí kolegové. Ve srovnání s vývojáři z Indie jsme vyloženě v pohodě. Koho je mi možná trošku líto jsou čeští IT recruiteři :)

Za cenné připomínky k pracovní verzi tohoto článku děkuju Elišce Císařové.