Před časem jsem se zajímal o dojíždění na Arkády Pankrác v prostoru - jak vypadá doba dojezdu z různých míst České republiky.

A protože dobré téma se jen tak nevyčerpá, jsem se rozhodl se k němu vrátit ještě jednou - a sice se podívat, jak vypadá dojezd na Pankrác v čase.

Jako referenční den jsem si vybral pátek 29.6.2018, a pomocí Google Distance Matrix jsem namodeloval dojíždění ze tří měst, vzdálených od Arkád vzdušnou čarou kolem čtyřiceti kilometrů. Ve všech případech jsem namodeloval čas dojezdu na Arkády v odstupech po pěti minutách od rána do večera (respektive od půlnoci do půlnoci).

Nezajímal mě ani tak čistý čas cesty, jako zdržení - rozdíl mezi časem cesty zohledňujícím dopravní situaci, a časem ideálním.

Z grafu je vidět, jak rozdílné jsou špičky z různých směrů. Všechny destinace mají společnou ranní špičku, s náběhem po šesté hodině a kulminací na osmou. Ale to je tak všechno co mají společného.

  • Ze Sadské po Hradecké dálnici je ranní špička jedinou komplikací během dne. Odpolední špička kolem třetí hodiny je skoro nepozorovatelná, se zdržením v nízkých jednotkách minut.

  • Ve směru z Berouna (a ze z Plzně) je ranní špička nejmenší ze všech tří destinací, a svým významem jí rozdílem třídy překonává špička odpolední.
    Zde je možné, že jsem volbou pátečního datumu neúmyslně zachytil exodus Pražáků po spojce na dálnici a dále ke svým jihočeským víkendovým sídlům, a tím zkreslil “standardní” dojížění z Berouna za prací.

  • Ve směru z Mělníka je ranní špička srovnatelná s odpolední, a dokonce je mezi nimi ještě patrná třetí špička kolem poledního.
    Doprava v tomto směru se musí vypořádat s parkovištěm u Muzea, což křiví model natolik, že “špička” v sobě zahrnuje větší část dne. Toto zmátlo Googlí algoritmus a ten pro noční hodiny počítá záporné zdržení oproti “standardnímu” času jízdy.

Můj osobní závěr z toho všeho je, že budu i nadále pokračovat ve svém dojíždějí za prací v prostředcích hromadné dopravy, a zejména pak Českých drah. Konec konců - v jednom z jejich vlaků právě píšu tyto řádky…